Otevírací doba

duben – září říjen – březen
PO – NE
ÚT – NE
10.00 - 18.00 12.00 - 16.00

Vstupné

Dospělí
25,- Kč
Děti (od 6 let) 15,- Kč

Návštěvnost

od znovu otevření 18. 7. 2003
k 31. 12. 2011
101 621 turistů

Hrádek (úryvek básně)

Ve věnci vršků jemnou ozdobou,
můj známý Hrádku, ležíš přede mnou.
Tvůj vrchol sluncem skvostně zlatavý
směje se nad údolím Mandavy
a mává, vábí, vítá všechen lid,
jenž hledá v tobě čas na oddech, klid.

Na hrudi hejno ptačí zpěvem zní
o štěstí, lásce, citu nevšedním,
zazpívá časně zrána slavíček
kos přidá něco ze svých písniček
Zpěv proudí jak milostná ozvěna
pro lidská srdce sladká proměna.

Rozhledna zdobí vršek tvůj holý
královsky pyšně shlíží do údolí
jak vládce zpříma sedí na trůnu
na hlavě nese skvostnou korunu.
Ze všech stran vždy tě věrně objímá
jak žena - Varnsdorf – slibná vidina.


Za jazykové spolupráce Ilony Martinovské
z němčiny přeložil Milan Hrabal
29.9.1999 - Co kdyby na Hrádku hořelo PDF Tisk
Tak takhle jsme pracovně nazvali hasičské cvičení, jehož úkolem bylo zjistit, zda jsme schopni v jakékoliv roční době dostat vodu až na samý vrchol dominanty Varnsdorfu. K tomuto cvičení jsme vlastně byli vyprovokováni německými partnery z družebního Grosschönau, kteří trávili třídenní soustředění na chatě Omikron v Jiřetíně. Celé cvičení se odehrálo v sobotu dopoledne, kromě hasičů z Varnsdorfu se ho ještě zúčastnili hasiči z Grosschönau a z Horního Podluží. Nešlo v něm o to zcela přesně změřit dojezdové časy, či čas celkový, jeho úkolem bylo pomocí v sérii zapojených cisteren dostat dostatek požární vody na Hrádek. Druhá část cvičení spočívala v tom, že se jednotlivé cisterny postupně od shora opět doplnily vodou tak, aby odjížděly opět všechny plné. Plné pochopení jsme nalezli u majitelů rybníka zvaného „vojenčák“ pp. Hejduků, kteří nám bez problémů umožnili přístup k rybníku a kterým bychom alespoň takto chtěli poděkovat. Při cvičení bylo použito celkem 10 vozidel - 4 automobilové cisterny, jedno automobilové čerpadlo, 3 dopravní automobily s hadicemi a další 2 speciální vozidla. Bylo položeno 47 hadic typu „B“ v délce 940m, rozdělovač, 2 útočné proudy po dvou hadicích typu „C“ ukončené uzavíratelnými proudnicemi. Z bezpečnostních důvodů (pro vypuštění natlakovaných hadic) byl u každého vozidla za první spoj nainstalován rozdělovač. Výškový rozdíl, který jsme překonali činil 116 m (hladina rybníka 350 m.n.m., vrchol Hrádku 466 m.n.m.), což činí v průměru 8% stoupání.

P.S. POZOR - aktuálně k Hrádku – poslední stav, o kterém jsme Vás informovali byl ten, že Hrádek má v zástavě banka v Karlových Varech a ta že ho dalo k soudu do dražby. Podle posledních informací byla tato dražba zastavena a intenzívně se jedná o jeho převodu (resp. koupi) na město Varnsdorf. To by za spolupráce ostatních organizací mělo v nejbližší době přistoupit i k nezbytným zabezpečovacím pracím. O dalším vývoji Vás budeme opět informovat


Jiří Sucharda
 
© 2000 - 2019 - Hrádek - Burgsberg Varnsdorf.
Technická správa - INTERDATA Rumburk, design - n3oklan | »administrace«