Otevírací doba

duben – září říjen – březen
PO – NE
ÚT – NE
10.00 - 18.00 12.00 - 16.00

Vstupné

Dospělí
25,- Kč
Děti (od 6 let) 15,- Kč

Návštěvnost

od znovu otevření 18. 7. 2003
k 31. 12. 2011
101 621 turistů

Hrádek (úryvek básně)

Ve věnci vršků jemnou ozdobou,
můj známý Hrádku, ležíš přede mnou.
Tvůj vrchol sluncem skvostně zlatavý
směje se nad údolím Mandavy
a mává, vábí, vítá všechen lid,
jenž hledá v tobě čas na oddech, klid.

Na hrudi hejno ptačí zpěvem zní
o štěstí, lásce, citu nevšedním,
zazpívá časně zrána slavíček
kos přidá něco ze svých písniček
Zpěv proudí jak milostná ozvěna
pro lidská srdce sladká proměna.

Rozhledna zdobí vršek tvůj holý
královsky pyšně shlíží do údolí
jak vládce zpříma sedí na trůnu
na hlavě nese skvostnou korunu.
Ze všech stran vždy tě věrně objímá
jak žena - Varnsdorf – slibná vidina.


Za jazykové spolupráce Ilony Martinovské
z němčiny přeložil Milan Hrabal
13.4.2006 - Hlas Severu - Hrádek zvítězil v celostátní soutěži Fasáda roku PDF Tisk
V kategorii internetového hlasování na www.fasadaroku.cz mohla do 24.března 2006 poprvé v rámci 6. ročníku této prestižní soutěže rozhodovat i široká veřejnost. Právě ta nakonec rozhodla, že mezi desítkami přihlášenými stavbami uživatelé internetu zvolili jako vítěznou práci rekonstruovaný Hrádek. U vítězné stavby se pak uvádí: „"Vítězný" Hrádek se nachází na státní hranici mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo na kopci v západní části Lužických hor nad řekou Mandavou. Stavba vznikla v roce 1904 a svému znovuobnovení vděčí Nadačnímu fondu Hrádek – Burgsberg. Rekonstrukce probíhá ve dvou etapách. V první etapě byla obnovena věž, zbývající část stavby je zakonzervována a jsou vybudovány inženýrské sítě. V interiéru celé věže je instalována trvalá výstava map, fotografií a dalších exponátů vztahujících se k Hrádku samému i k jeho širokému okolí. Ve druhé etapě dojde na zprovoznění restaurace a na terénní a sadové úpravy.“
 
© 2000 - 2019 - Hrádek - Burgsberg Varnsdorf.
Technická správa - INTERDATA Rumburk, design - n3oklan | »administrace«