Nadační fond Tisk

VÝZVA

ZACHRAŇME KULTURNÍ DĚDICTVÍ VZEŠLÉ Z DOBRÉ ČESKO-NĚMECKÉ SPOLUPRÁCE !

Severočeský turistický spolek v roce 1904 na hraničním kopci nad řekou Mandavou uvedl do provozu restauraci s rozhlednou pod názvem HRÁDEK-BURGSBERG. Finanční prostředky byly tehdy získány formou veřejné sbírky. Stavba vévodila jak Varnsdorfu, Seihennersdorfu, tak i širokému okolí. Po desetiletí se zde scházeli občané z české i německé strany, konala se tu řada slavnostních příležitostí, slavily svatby, výročí, vítal nový rok.

Čas však nebyl vždy příznivě nakloněn. Doba válečná a poválečná napáchala řadu škod. V roce 1967 město Varnsdorf rekonstruovalo objekt a Hrádek znovu nabyl na původním významu.

Privatizace po roce 1989 má však i své oběti. Hrádek-Burgsberg je jednou z nich a jeho současný stav je značně neutěšený.

Nadačná fond se vrací ke kořenům stavby a dává si za za úkol oslovit a vyburcovat všechny, kteří mají vztah k regionu na české i německé straně, všechny, kterým záleží na dobrém a přátelském soužití českých a německých občanů. Jsme přesvědčeni, že občanskou soukromou aktivitou za přispění regionálních fondů PHARE je reálné získat potřebné prostředky ve výši asi 40 mil. Kč a obnovit tuto regionální dominantu.

Projekt zahrnuje věž s rozhlednou, vyhlídkovou restauraci s ubytovací kapacitou, kulturní regionální česko-německé a lužickosrbské vzdělávací centrum a turistické informační centrum. Plný provoz bude obnoven v prvním pololetí roku 2004.

Garanty serióznosti projektu a jaho čistoty jsou MĚSTO Varnsdorf a vedení dvou největších úspěšných firem ve Varnsdorfu VELVETA a.s. a TOS a.s., jejichž nejvyšší představitelé jsou členy správní rady fondu. Režijní náklady mohou činit maximálně 10%.

Podpořte i Vy příspěvkem nadačnímu fondu realizaci záměru. Pro získání podpory musí mít fond alespoň 30-40% vlastních zdrojů.

Jména všech dárců, kteří přispějí více než 1000Kč, budou trvale vyryta na kovových deskách umístěných kolem schodiště vyhlídkové věže.

Děkujeme všem dosavadním dárcům a vyjadřujeme naději a přesvědčení, že cíle bude dosaženo.

Správní rada Nadačního fondu

Ve Varnsdorfu dne 1.5.2001