Správní rada Nadačního fondu Tisk

Základní údaje Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf

Nadační fond byl založen zakládací listinou ze dne 25.09.2000. Krajským soudem v Ústí nad Labem byl zapsán do obchodního rejstříku 14.11.2000. Přidělené IČO 25 42 28 55.

Posláním Nadačního fondu je soustřeďovat peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, jakož i jiná majetková práva a majetkové hodnoty získané od občanů měst v regionu a dalších osob fyzických či právnických za účelem sanace a poté znovuvybudování regionální dominanty Hrádku ve Varnsdorfu, jako významné kulturní a historické památky.

Činnost Nadačního fondu se řídí Statutem, který byl odsouhlasen správní radou 06.11.2000.

Statut Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf v úplném znění ze dne 2.10.2000 - příloha PDF

Složení správní rady k 22.05.2009


sr_predseda_jelinek
předseda správní rady a dočasný jednatel Nadačního fondu
Ing. Karel Jelínek
Turnovská 1515, Varnsdorf
sr_mistopredseda_polacek
místopředseda správní rady
Ing. Josef Poláček
Jizerská 153, Varnsdorf
sr_revizor_hnilicova
revizorka Nadačního fondu
Ing. Vlasta Hnilicová
V Podhájí 236/2, Rumburk
sr_clen_sucharda
člen správní rady
Jiří Sucharda
Žitavská 2728, Varnsdorf
sr_clen_rydl
člen správní rady
Ing. Jan Rýdl
Frant. Kmocha 588, Varnsdorf
sr_clen_smid
člen správní rady
Mgr. Petr Šmíd
Varnsdorf