Otevírací doba

duben - červen úterý – neděle 10:00 – 18:00
červenec – srpen pondělí – neděle 10:00 – 18:00
září úterý – neděle 10:00 – 18:00
říjen – březen úterý – neděle 12:00 – 16:00
rozhledna je otevřena včetně státních svátků

Vstupné

Děti do 6 let zdarma
Děti od 6 do 15 let 20Kč
Dospělí a mládež od 15 let 30Kč
Studenti a senioři nad 65 let 20Kč
Rodinné (2+1, 2+2) 70Kč
Školy (žák) 15Kč
Školky zdarma
Pronájem výstavní síně pro svatební obřad 1000Kč

Návštěvnost

od znovu otevření 18. 7. 2003
do září 2020
160 592 turistů

Hrádek (úryvek básně)

Ve věnci vršků jemnou ozdobou,
můj známý Hrádku, ležíš přede mnou.
Tvůj vrchol sluncem skvostně zlatavý
směje se nad údolím Mandavy
a mává, vábí, vítá všechen lid,
jenž hledá v tobě čas na oddech, klid.

Na hrudi hejno ptačí zpěvem zní
o štěstí, lásce, citu nevšedním,
zazpívá časně zrána slavíček
kos přidá něco ze svých písniček
Zpěv proudí jak milostná ozvěna
pro lidská srdce sladká proměna.

Rozhledna zdobí vršek tvůj holý
královsky pyšně shlíží do údolí
jak vládce zpříma sedí na trůnu
na hlavě nese skvostnou korunu.
Ze všech stran vždy tě věrně objímá
jak žena - Varnsdorf – slibná vidina.


Za jazykové spolupráce Ilony Martinovské
z němčiny přeložil Milan Hrabal
Správní rada Nadačního fondu PDF Tisk

Základní údaje Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf

Nadační fond byl založen zakládací listinou ze dne 25.09.2000. Krajským soudem v Ústí nad Labem byl zapsán do obchodního rejstříku 14.11.2000. Přidělené IČO 25 42 28 55.

Posláním Nadačního fondu je soustřeďovat peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, jakož i jiná majetková práva a majetkové hodnoty získané od občanů měst v regionu a dalších osob fyzických či právnických za účelem sanace a poté znovuvybudování regionální dominanty Hrádku ve Varnsdorfu, jako významné kulturní a historické památky.

Činnost Nadačního fondu se řídí Statutem, který byl odsouhlasen správní radou 06.11.2000.

Statut Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf v úplném znění ze dne 2.10.2000 - příloha PDF

Složení správní rady k 22.05.2009


sr_predseda_jelinek
předseda správní rady a dočasný jednatel Nadačního fondu
Ing. Karel Jelínek
Turnovská 1515, Varnsdorf
sr_mistopredseda_polacek
místopředseda správní rady
Ing. Josef Poláček
Jizerská 153, Varnsdorf
sr_revizor_hnilicova
revizorka Nadačního fondu
Ing. Vlasta Hnilicová
V Podhájí 236/2, Rumburk
sr_clen_sucharda
člen správní rady
Jiří Sucharda
Žitavská 2728, Varnsdorf
sr_clen_rydl
člen správní rady
Ing. Jan Rýdl
Frant. Kmocha 588, Varnsdorf
sr_clen_smid
člen správní rady
Mgr. Petr Šmíd
Varnsdorf


 
© 2000 - 2021 - Hrádek - Burgsberg Varnsdorf.
Technická správa - INTERDATA Rumburk, design - n3oklan | »administrace«