Otevírací doba

duben - červen úterý – neděle 10:00 – 18:00
červenec – srpen pondělí – neděle 10:00 – 18:00
září úterý – neděle 10:00 – 18:00
říjen – březen úterý – neděle 12:00 – 16:00
rozhledna je otevřena včetně státních svátků

Vstupné

Děti do 6 let zdarma
Děti od 6 do 15 let 20Kč
Dospělí a mládež od 15 let 30Kč
Studenti a senioři nad 65 let 20Kč
Rodinné (2+1, 2+2) 70Kč
Školy (žák) 15Kč
Školky zdarma
Pronájem výstavní síně pro svatební obřad 1000Kč

Návštěvnost

od znovu otevření 18. 7. 2003
do září 2020
160 592 turistů

Hrádek (úryvek básně)

Ve věnci vršků jemnou ozdobou,
můj známý Hrádku, ležíš přede mnou.
Tvůj vrchol sluncem skvostně zlatavý
směje se nad údolím Mandavy
a mává, vábí, vítá všechen lid,
jenž hledá v tobě čas na oddech, klid.

Na hrudi hejno ptačí zpěvem zní
o štěstí, lásce, citu nevšedním,
zazpívá časně zrána slavíček
kos přidá něco ze svých písniček
Zpěv proudí jak milostná ozvěna
pro lidská srdce sladká proměna.

Rozhledna zdobí vršek tvůj holý
královsky pyšně shlíží do údolí
jak vládce zpříma sedí na trůnu
na hlavě nese skvostnou korunu.
Ze všech stran vždy tě věrně objímá
jak žena - Varnsdorf – slibná vidina.


Za jazykové spolupráce Ilony Martinovské
z němčiny přeložil Milan Hrabal
Nadační fond PDF Tisk

VÝZVA

ZACHRAŇME KULTURNÍ DĚDICTVÍ VZEŠLÉ Z DOBRÉ ČESKO-NĚMECKÉ SPOLUPRÁCE !

Severočeský turistický spolek v roce 1904 na hraničním kopci nad řekou Mandavou uvedl do provozu restauraci s rozhlednou pod názvem HRÁDEK-BURGSBERG. Finanční prostředky byly tehdy získány formou veřejné sbírky. Stavba vévodila jak Varnsdorfu, Seihennersdorfu, tak i širokému okolí. Po desetiletí se zde scházeli občané z české i německé strany, konala se tu řada slavnostních příležitostí, slavily svatby, výročí, vítal nový rok.

Čas však nebyl vždy příznivě nakloněn. Doba válečná a poválečná napáchala řadu škod. V roce 1967 město Varnsdorf rekonstruovalo objekt a Hrádek znovu nabyl na původním významu.

Privatizace po roce 1989 má však i své oběti. Hrádek-Burgsberg je jednou z nich a jeho současný stav je značně neutěšený.

Nadačná fond se vrací ke kořenům stavby a dává si za za úkol oslovit a vyburcovat všechny, kteří mají vztah k regionu na české i německé straně, všechny, kterým záleží na dobrém a přátelském soužití českých a německých občanů. Jsme přesvědčeni, že občanskou soukromou aktivitou za přispění regionálních fondů PHARE je reálné získat potřebné prostředky ve výši asi 40 mil. Kč a obnovit tuto regionální dominantu.

Projekt zahrnuje věž s rozhlednou, vyhlídkovou restauraci s ubytovací kapacitou, kulturní regionální česko-německé a lužickosrbské vzdělávací centrum a turistické informační centrum. Plný provoz bude obnoven v prvním pololetí roku 2004.

Garanty serióznosti projektu a jaho čistoty jsou MĚSTO Varnsdorf a vedení dvou největších úspěšných firem ve Varnsdorfu VELVETA a.s. a TOS a.s., jejichž nejvyšší představitelé jsou členy správní rady fondu. Režijní náklady mohou činit maximálně 10%.

Podpořte i Vy příspěvkem nadačnímu fondu realizaci záměru. Pro získání podpory musí mít fond alespoň 30-40% vlastních zdrojů.

Jména všech dárců, kteří přispějí více než 1000Kč, budou trvale vyryta na kovových deskách umístěných kolem schodiště vyhlídkové věže.

Děkujeme všem dosavadním dárcům a vyjadřujeme naději a přesvědčení, že cíle bude dosaženo.

Správní rada Nadačního fondu

Ve Varnsdorfu dne 1.5.2001

 
© 2000 - 2021 - Hrádek - Burgsberg Varnsdorf.
Technická správa - INTERDATA Rumburk, design - n3oklan | »administrace«