Otevírací doba

duben - červen úterý – neděle 10:00 – 18:00
červenec – srpen pondělí – neděle 10:00 – 18:00
září úterý – neděle 10:00 – 18:00
říjen – březen úterý – neděle 12:00 – 16:00
rozhledna je otevřena včetně státních svátků

Vstupné

Děti do 6 let zdarma
Děti od 6 do 15 let 20Kč
Dospělí a mládež od 15 let 30Kč
Studenti a senioři nad 65 let 20Kč
Rodinné (2+1, 2+2) 70Kč
Školy (žák) 15Kč
Školky zdarma
Pronájem výstavní síně pro svatební obřad 1000Kč

Návštěvnost

od znovu otevření 18. 7. 2003
do září 2020
160 592 turistů

Hrádek (úryvek básně)

Ve věnci vršků jemnou ozdobou,
můj známý Hrádku, ležíš přede mnou.
Tvůj vrchol sluncem skvostně zlatavý
směje se nad údolím Mandavy
a mává, vábí, vítá všechen lid,
jenž hledá v tobě čas na oddech, klid.

Na hrudi hejno ptačí zpěvem zní
o štěstí, lásce, citu nevšedním,
zazpívá časně zrána slavíček
kos přidá něco ze svých písniček
Zpěv proudí jak milostná ozvěna
pro lidská srdce sladká proměna.

Rozhledna zdobí vršek tvůj holý
královsky pyšně shlíží do údolí
jak vládce zpříma sedí na trůnu
na hlavě nese skvostnou korunu.
Ze všech stran vždy tě věrně objímá
jak žena - Varnsdorf – slibná vidina.


Za jazykové spolupráce Ilony Martinovské
z němčiny přeložil Milan Hrabal

Upozornění pro návštěvníky

dji_0195_s

Hrádek je momentálně kvůli rekonstrukci zcela uzavřen.

Hrádek - Burgsberg Varnsdorf
Kulturní památka Hrádek – Burgsberg PDF Tisk
hist_06
– zdaleka viditelná dominanta města Varnsdorfu, tyčící se na znělcovém vrchu na pomezí měst Varnsdorfu a Seifhennersdorfu do výšky 467 m.n.m. nad silničním přechodem do Německa, prakticky na státní hranici.

Tento objekt si vybudovali varnsdorfští členové místní sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy. Cílem jejich snažení bylo vlastnit stejně okázalé sídlo, jakým se mohly pochlubit např. horské spolky v Ústí nad Labem nebo v Teplicích, či jaké ve stejné době plánovali postavit jejich kolegové v Liberci a v Jablonci. Vstříc varnsdorfským turistům vyšel městský stavitel Anton Möller, který zdarma vypracoval dvě varianty architektonického návrhu. První připomínala spíše mohutný středověký hrad a její přijetí nepřicházelo v úvahu už kvůli vysokým nákladům. Schválen byl druhý návrh, který počítal s účelovou stavbou, zahrnující kromě společenských prostorů též restauraci, ubytovací prostory a 29 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Stavba vyhlídkové restaurace na Hrádku začala 11. května 1903 a značně ji usnadnila zejména půjčka 50.000 korun od knížete Liechtensteina, pokrývající téměř polovinu rozpočtových nákladů. Příkladem stavitele i bohatého knížete se nechali ovlivnit i další občané a řemeslníci a nabídli zdarma spolku své služby či alespoň pomáhali při vynášení stavebního materiálu. Dílo, kterým po dobu jednoho roku žilo celé město, se podařilo završit 15. května 1904. Ten den se poprvé pro veřejnost otevřely dveře hrádecké vyhlídky (německy Burgsbergwarte) a od té doby se v rozsáhlých reprezentačních prostorách odbývaly mnohé společenské události, svatby nebo jen tak posezení s dobrým obědem pro obyvatele českého Varnsdorfu i německého Siefhennersdorfu, přičemž obojí to měli asi stejně daleko. Toto šťastné období přerušila válečná a poválečná léta, zejména období po politickém rozdělení Evropy. V té době také vznikly největší škody zejména nevhodnými stavebními úpravami (např. odstranění vrchní části střechy vyhlídkové věže). V roce 1967 město Varnsdorf celý objekt zrekonstruovalo za více než 2 miliony korun a Hrádek opět nabyl na původním významu. Privatizace po roce 1989 přinesla mnohé oběti, jednou z nich se stává již podruhé ve své historii také Hrádek. Jeho stav se stává velmi neutěšeným.

V září roku 2000 proto vzniká český Nadační fond Hrádek - Burgsberg s cílem soustředit peněžní prostředky, cenné papíry, majetková práva a movité i nemovité hodnoty získané od občanů v regionu, fyzických a právnických osob na záchranu této dominanty. Garanty serióznosti projektu a jeho čistoty jsou Město Varnsdorf a vedení dvou největších firem ve městě - Velveta a.s. a TOS a.s., jejichž nejvyšší představitelé se stali členy správní rady fondu. Na německé straně v té době vzniká německý Förderverein Burgsberg e.V. V roce 2002 se konečně začíná s opravami. Díky podpoře a darům zejména místních firem a občanů, prostředkům Města Varnsdorf a finanční pomoci z projektu Phare je 18. 7. 2003 opět zprovozněna vyhlídková věž, která nabízí nádherný kruhový výhled na město Varnsdorf, Seifhennersdorf, Šluknovskou pahorkatinu a na Lužické hory v pozadí s částí Krkonoš a Jizerských hor. Kromě stále většího zájmu turistů se na rekonstruované věži odehrály také desítky svatebních obřadů a několik pravidelných novoročních přípitků. Rekonstrukce Hrádku byla prováděna podle původní dokumentace z roku 1903. V interiéru celé věže je instalována trvalá výstava map, fotografií a dalších exponátů vztahujících se k Hrádku a širokému okolí. Od roku 2003 byly provedeny další rekonstrukční práce, mezi které patří nejen dokončení hrubé hlavní stavby včetně střech a fasád, ale i připojení objektu na novou infrastrukturu. V červenci roku 2005 byla veřejnosti navíc zpřístupněna výstavní síň, ve které se konají pravidelné
výstavy žáků varnsdorfských základních škol a umělecké školy,  klientů sociálních ústavů v okolí a tematické výstavy. Mnoho párů si zde také řeklo své ano.

Hrádek získal 1. místo v celostátní soutěži Fasáda roku 2005. V kategorii internetového hlasování na stránkách www.fasadaroku.cz mohla poprvé v rámci 6. ročníku této prestižní soutěže rozhodovat i široká veřejnost a právě ta nakonec usoudila, že mezi desítkami přihlášených staveb je Hrádek tou vítěznou.

Od zahájení provozu vyhlídkové věže 18. 7. 2003 je vedena pečlivá evidence návštěvníků. Zájem o Hrádek je vysoký, což potvrzuje v průměru více než jedenáct tisíc návštěvníků ročně. V sobotu 24. září 2011 o půl druhé odpoledne přišel na Hrádek tak již dokonce sto tisící návštěvník vyhlídkové věže a výstavní síně od jejího slavnostního otevření po rekonstrukci v roce 2003. Stala se jím varnsdorfská rodačka slečna Kateřina Trebatická.

V současné době podalo město Varnsdorf za podpory Nadačního fondu Hrádek Varnsdorf žádost o dotaci  na projekt HRÁDEK ve Varnsdorfu - rekonstrukce kulturní památky z regionálního operačního programu. Dle tohoto projektu by měla být provedena rekonstrukce doposud nerekonstruovaných částí budovy, kde vznikne expozice historie turistického ruchu v regionu a místo pro společenské setkávání, přednášky a společenské programy. V podzemních prostorách budovy a podloubí bude umístěna regionální geologická expozice připravená skupinou znalců regionální geologie. Součástí projektu je zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky až do objektu.Provozovatel Hrádku:

REGIA a.s., se sídlem Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995, zastoupená předsedou představenstva Zbyňkem Šimákem, na základě Mandátní smlouvy z roku 2009 s Městem Varnsdorf - zajišťuje provoz rozhledny - vyhlídkové věže na Hrádku včetně personálního obsazení.
 
© 2000 - 2021 - Hrádek - Burgsberg Varnsdorf.
Technická správa - INTERDATA Rumburk, design - n3oklan | »administrace«